Monday, February 20, 2012

Idioms

1. a little bird told me (so)- Үгчилэн орчуулбал "Надад бяцхан шувуу хэлсэн" гэсэн үг. Энэ өвөрмөц хэлцийг хэн нэгэн ямар нэгэн мэдээлэл хаанаас авснаа хэлэхийг хүсэхгүй байгаа үедээ ашигладаг. Жишээ нь та хэн нэгэнд "Манай дарга солигдох гэж байгаа гэнээ" гээд хэлчихлээ гэж бодоё. Цаадах чинь "Чи яаж мэдсэн юм бэ? хэн тэгж байна?" гэх мэтээр шалгаагаад та хаанаас мэдсэнээ хэлэхийг хүсэхгүй байгаа бол 1"a little bird told me so" гээд хэлчихэд л хангалттай юм.

Example: 'So who told you she'd got the job?' 'Oh, let's just say a little bird told me so.'

2. be in seventh heaven - маш ихээр баярлах, манай "хөл нь газар хүрэхгүй" баярлах гэдэгтэй утга нэг.

Example: John was in seventh heaven when the director praised his speech

3. break the ice - нүүр хагарах, салхи хагалах... Хэрэв та хэн нэгэн танихгүй хүнтэй яриа өрнүүлэх, танилцахдаа сайн бол "I know how to break the ice with someone I've never met"

Example: We played a couple of party games to break the ice

4. get around- ямар нэгэн саад бэрхшээлээс зайлах, даван туулах.

Example: He was trying to get around paying tax on that income.

5. Cost an arm and a leg - Маш их үнэтэй. Манайхан "Тэнгэрт хадсан өндөр үнэтэй" гэж ярьдаг байхаа...

Example: These clothes cost us an arm and a leg!


Source: Learning foreign language

No comments: