Thursday, June 21, 2012

амжилтад хүрэхийн хөшүүрэг

Хичээл зүтгэл; төлөвлөлт; цөхрөлтгүй оролдлого; зөв бодол (Өөдрөг үзэл)

No comments: