Saturday, November 5, 2011

Би талархаж байна

1. Аав, ээж минь надад амьдралыг өгсөнд би талархаж байна

2. Багш нар минь надад авьяас билиг өгсөнд би талархаж байна

3. Хань минь надад итгэл өгсөнд би талархаж байна

4. Анд найзууд минь надад нөхөрлөлийг өгсөнд би талархаж байна

5. Би хүрээлэн байгаа орчин, хөлс хөдөлмөр шингэсэн эд баялагтаа талархаж байна

6. Бусдад талархал илэрхийлэх боломж олдсонд талархаж байна

7. Надад тусалж байсан бүх хүнд талархаж байна.

No comments: